CZTERY PORY ROKU

Galerie » CZTERY PORY ROKU

Poliptyk CZTERY PORY ROKU

to cykl ośmiu obrazów ( 340x140) tworzących spójną całość , ale w podwójnym odniesieniu . Cztery spośród 8-miu obrazów 4x(110 x 70 )w zamierzeniu odnoszą się do ponadczasowego i wszechobecnego cyklu sfery ziemskiej nieokreślonej . Cztery następujące po nich i obok 4x(60x70) przedstawiające fragmenty nieznanego  , surowego wnętrza nawiązują do rzeczywistości i codziennej egzystencji człowieka oraz aspektu ; co zatem człowiek ze swoją egzystencją uczyni .. Człowiek poprzez drobne cząsteczki własnej codzienności tworzy w tym cyklu osobistą relację ....