O mnie

  • Maria Macięga ' MarMa Tes
    Maria Macięga ' MarMa Tes

 

 

MARIA MACIĘGA‘ marma   MMm                 

 pasjonatka malarstwa , sztuki  i teatru ;

kreatywna  w dziedzinach sztuk wizualnych 

 

A  lover of art, painting and theater ;

She graduated from PLSP in Bielsko-Biała , 

a graduate of the Art Institute of UP in Krakow. 

Member of the Union of Polish Artists of Painters and Graphic Artists based in Warsaw. 

Values her autonomy in painting and is interested in it as a specific way of
formulating her own attitude towards the world and the people;she freely juggles the color range in the opposition towards austere efficiency and joyful expression.She made many individual exhibitions;many collective, international, among others Chelsea Gallery Manhattan NY. 

 Paintings ingalleries, institutions, private collections in the country and abroad.

 

 

Absolwentka Instytutu Sztuki UP w Krakowie (malarstwo  w prac: Romualda  Oramusa, G.Brylewskiej , S.Sobolewskiego ) PLSP Bielsko-B     Ceni swoją autonomię w malarstwie .  Malarstwo postrzega jako sposób  formułowania własnego stosunku do rzeczywistości zastanej oraz jako medium bardzo bogate w środki wyrazu przy właściwym operowaniu formą , barwą  i warsztatem. Poszukuje w nim rozwiązań w opozycyjnym kierunku surowej efektywności i radosnej ekspresji  , z oszczędnością detalu. ; bez fotograficznego męczenia rzeczywistości ;  poszukuje  tematu.. ; ...’po dniach , ‘po schodach , ‘po twarzach.. ; temat dojrzewa zanim powstanie jego wizualizacja . Niejednokrotnie  podejmuje tematykę głębszą 'z dużą dozą tolerancji . Tematyka malarstwa ujęta w cyklach tematycznych otwartych . Często pracuje na dużych formatach   / szpachlą , kartami z tworzyw elastycznych , mat.  tekstylnymi , rzadziej pędzlem/ techniką akrylową , olejną , pastelową .. zainteresowana także fotografią .  Członek ZPAMiG ‘Warszawa. 

 

 Zrealizowała  wiele wystaw indy wid.  i licznie zbiorowych . Ma na swoim art. koncie : aukcje charytatywne, malarstwo w periodykach , w galeriach,  instytucjach,  galeriach portalowych ; udział kwalifikowany w przeglądach sztuki , ART. festiwalach , derbach artystycznych , w gronie międzynarodowym  ; malarstwo prezentowane na  m-nar .  wystawach  m.in. ; Chelsea Gallery  Manhattan New York , Bacon , Cold Spring USA . Laureatka II Międzynarodowego Festiwalu Artystycznego , Ogól  Konkursu Malarstwa  ; odznaczona medalem KEN za wieloletnią  pracę edukacyjną  na rzecz  propagowania i rozwoju kultury . Prace  MMm  znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą ; Austria,Francja , Australia ,Szwajcaria , Holandia ,Rumunia , Słowacja, Norwegia , Odessa, USA, Wielka Brytania..